Prva doselitev Mhorrove gazele v naravo

Prva doselitev Mhorrove gazele v naravo

Pred nedavnim so znanstveniki objavili študijo o doselitvi kritično ogrožene Mhorove gazele (Nanger dama mhorr) v naravo. Populacija te sahelo-saharske vrste je v naravi izredno redka in izolirana, zato bodo nove živali, ki so jih vzredili v umetnem okolju, poskrbele za večjo genetsko raznolikost ter večjo in bolj zdravo populacijo teh sodoprstih kopitarjev v naravi.

Ponovne naselitve ali doselitve ogroženih živalskih vrst veljajo za pomembne projekte naravovarstva. Zadnja študija doselitve Mhorrove gazele opisuje doselitev 24 živali v rezervat Safia. Že takoj po doselitvi živali, ki so prej živele v ograjenem območju, so po skupni izpustitvi v naravno okolje napadli psi, zato so morali znanstveniki sprejeti rešitve za rešitev novonastale težave.

Sedem gazel so označili s telemetričnimi ovratnicami, da bi živalim lahko sledili in nadzorovali njihovo življenje, vse od dnevnega rituala, socialne strukture … S sledenjem so zabeležili 3 osnovne vzorce: prvih nekaj dni so pri živalih zabeležili le manjše dnevne migracijev povprečju 2,78 kilometrov v bližini ograde izpusta, nato so živali prostor raziskovale in razširile svoj krog gibanja do 50 kilometrov, dokler niso našle svojega teritorija. Ko so živali osvojile nova ozemlja, so zabeležili približno 8,39 kilometrov dolge premike dnevno.

 

Študija razkriva tudi, da so se živali dobro prilagodile na ugodna območja, kjer najdejo hrano, kljub temu, da so pred tem živele v ogradah v oskrbi človeka. Kljub vsemu se je pokazalo, da izpuščene živali niso bile zmožne učinkovito prepoznati plenilcev, zato je 7 gazel poginilo v nepričakovanem napadu podivjanih psov. Napadene gazele so se zadrževale blizu ograde izpusta, zato je v prihodnje smiselno območje izpusta temeljiteje pregledati in živali še bolj nadzorovati. Študija je potrdila tudi, da so psi kot plenilci še vedno glavna grožnja na novo izpuščenim živalim in tovrstnim projektom. Doselitev 24 živali je tako posredovala nove informacije in izkušnje, na katere bodo znanstveniki v prihodnosti pozornejši, pogoji izpusta ponovne doselitve drugih živali pa bodo tako lahko izboljšani.

več informacij o projektu lahko preberete v spodnji povezavi:

The first reintroduction project for mhorr gazelle (Nanger dama mhorr) into the wild: Knowledge and experience gained to support future conservation actions. Abáigar, T et al, Global Ecology and Conservation, 19, art. nº e00680 – 2019.

Fotografije: Klaus Rudloff, arhiv projekta

admin