Prihaja 25. slovenski festival znanosti

Prihaja 25. slovenski festival znanosti

Slovenska znanstvena fundacija pripravlja v svojem srebrnem jubiljenem letu tudi jubilejni slovenski festival znanosti. Potekal bo med 24. in 26. septembrom 2019 na več lokacijah v Ljubljani, osrednja pa bo na Večni poti 113. Geslo letošnjega festivala bo Ko znanost postane moja strast, posvečen pa bo spominu na življenje in delovanje treh velikih slovenskih osebnosti, ki so se uveljavile v svetu: vizionarju vesoljskih poletov in bivanja v vesolju-Hermanu Potočniku Noordungu (1892-1929); zdravniku in kemiku Nobelovemu nagrajencu, Frideriku Preglu (1869-1930) ter misijonarju in raziskovalcu v Afriki, Ignaciju Knobleharju (1819-1858).

Festival bo vsebinsko izredno bogat-od proslavitve pomembnega dogodka izpred 50 let-prvega pristanka človeške posadke na Mesecu, o velikih teleskopih, ki jih uporabljajo znanstveniki, o Mesečevih in Sončevih mrkih, o eksperimentih in odkritjih v naravoslovju, o spoznavanju narave in človeka na drugačen način, o antični kulturi in civilizaciji, o dosežkih na področju računalništva in robotike, o poštenosti in pravičnosti, do strasti, ki ob znanju vodi raziskovalce, da odkrivajo nova spoznanja, ki prispevajo k razvoju in ohranjanju miru ter o podnebnih spremembah, ki vznemirjajo in tako izzivajo prebivalce našega planeta.

FESTIVALSKI PROGRAM

Festivalski dogodki na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

Torek, 24. 09.2019, Dan Hermana Potočnika Noordunga (1892-1929)

Predavalnica B

10:00-11:30 Otvoritvena slovesnost

  • Show eksperimentov …
  • Od Newtonovega teleskopa do velikih teleskopov v Čilu, Noordungovo spominsko
    predavanje, Prof. dr. Marija Strojnik, Raziskovalni inštitut za optiko, Leon, Mehika

12:00-12:30 Tiskovna konferenca

13:00-13:55 Eksperimentalnica IJS

  • Mag. Tomaž Ogrin s sodelavci, Slovensko društvo ljubiteljev kemije in Institut
    »Jožef Stefan«, Ljubljani

14:00-14:55 Poskusi v organski kemiji

  • Luka Repar, magistrski študent, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
    Univerza v Ljubljani

Predavalnica 1

9:00-12:00 Sejem eksperimentov (Naravoslovje) pred Predavalnico 1 (1. nadstropje), nato

izvedba delavnic v Predavalnici 1 po naslednjem vrstnem redu:

12:00-12:30 Zanimivi poskusi iz kemije, biologije in fizike, Tadeja Vinko-Smrtnik in Anja Valentintsch-Harrich, Zvezna gimnazija in zvezna realna gimnazija za Slovence, Celovec, Avstrija

12:30-13:00 Učinkovitost in uporabnost sode bikarbone
Mag. Nika Cebin s skupino dijakov, Gimnazija Ledina, Ljubljana

13:00-13:30 Eksperiment z Vanish-em, suhim ledom in infrardečo kamero, Mag. Zdenko Kolarič, Valerija Ambrož in Danica Vaupotič, Šolski center Ptuj/Ekonomska šola, Ptuj

Predavalnica 2

11:00-11:55 Sto let pod skupnim nebom, Andrej Guštin, Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
12:00-12:55 Razumevanje vesolja danes/The evolving view of our universe-a »one step at a time« journey
Doc. dr. Gabrijela Zaharijaš, Univerza v Novi Gorici *(Prevajanje bo zagotovljeno!)

13:00-13:55 Razmišljamo o astronomiji, Dr. Milan Balažic, župan Občine Moravče, in Boris Kham, prof. fizike,
Ljubljana

Predavalnica 3

12:00-12:55 Z veseljem biti biokemik, Prof. dr. Boris Turk, Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana

13:00-14:55 Oblačila v antičnem Rimu, Mag. Nataša Gaši, HERODOT, Inštitut za odkrivanje in ohranjanje
kulturne dediščine

Predavalnica 4

12:00-12:55 Cerkniško jezero v opisu jezuita in polihistorja Atanazija Kircherja, Akademik prof. dr. Andrej A. Kranjc, redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti

13:00-13:55 Umetno okolje živali: pomembno zavetišče biodiverzitete Simon Cirkulan, prof. kemije in biologije, Biopark Lipovec in Tropska hiša

14:00-14:55 Živali na obisku: srečanja z živalskimi ambasadorji, Simon Cirkulan, prof. kemije in biologije, Biopark Lipovec in Tropska hiša

 

Sreda, 25.09.2019, Dan Friderika Pregla (1869-1930)

Predavalnica B

10:00-10:55 Urica kemijskih poskusov za radovedne in vedoželjne, Prof. dr. Anton Meden, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

11:00-11:55 Eksperimentalnica IJS, Mag. Tomaž Ogrin s sodelavci, Slovensko društvo ljubiteljev kemije in Institut
»Jožef Stefan«, Ljubljana

12:00-12:55 Pomembna odkritja v medicini in farmaciji, Miha Pate, uni.dipl.kem., Ljubljana

13:00-13:55 Eksperimentalnica IJS, Mag. Tomaž Ogrin s sodelavci, Slovensko društvo ljubiteljev kemije in Institut
»Jožef Stefan«, Ljubljana

Predavalnica 1

10:00-10:55 Znanost in zgodbe, Dr. Sašo Dolenc, Kvarkadabra, Ljubljana

11:00-11:55 Evolucija urejanja kemijskih elementov v periodni sistem, Dr. Edvard Kobal, Slovenska znanstvena fundacija, Ljubljana

12:00-12:55 Z veseljem biti raziskovalec: doc. dr. Darijo Križ, naravoslovec
Lund University, European Institute of Science AB, Švedska

13:00-13:55 The Road of Dreams and Passion, Howie Firth, Orkney International Science Festival, Kirkwall,
Škotska/Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. V sodelovanju Z Društvom slovensko-škotskega prijateljstva, Ljubljana. *(Prevajanje bo zagotovljeno!)

Predavalnica 2

9:00-12:00 Sejem eksperimentov (Tehniške vede) pred Predavalnico 2, nato ob 12. uri začetek predstavitev dijaških projektov v predavalnici

10:00-10:30 Miniaturno robotsko plovilo, Prof. dr. Stanislav Kovačič, upokojeni profesor Fakultete za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani

12:00-15:00 Predstavitve raziskovalnih in razvojnih projektov dijakov s področja tehniških ved

Predavalnica 3

11:00-11:55 Z veseljem biti pravnik: zasl. prof. dr. dr. h.c. Janez Kranjc, univ.dipl.prav, strokovnjak za področje rimskega prava (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Slovenska akademija znanosti in umetnosti – zasl. prof. dr. dr. h.c. Janez Kranjc, univ.dipl.prav. je njen izredni član)

12:00-12:55 Prof. dr. Klemen Jaklič, ustavni sodnik, se predstavi. Ustavno sodišče, Republika Slovenija

Predavalnica 4

10:00-10:55 Vpetost znanosti v zmanjševanje družbene neenakosti, Prof. dr. Maca Jogan, zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani

11:00-12:55 Medkulturne kompetence, Izr. prof. dr. Bojan Žalec, Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani

13:00-13:55 Neformalno učenje, Dr. Bogomir Novak, Ljubljana

14:00-14:55 Kako doseči živo življenje posameznika in skupnosti? Doc. dr. Tanja Balažic Peček, Institut za avtopoietsko organizacijo

Predavalnica 1067

10:00-10:55 Arheološki eksperiment: deblak

11:00-11:55 Potovanje v antiki, Miha Franca, univ. dipl. politolog-obramboslovec, Kulturno društvo Vespesjan

12:00-12:55 Stoiško iskanje dobrega življenja, Miha Debenak, prof. filozofije, Prva gimnazija Maribor

13:00-13:55 Antična glasbila in antična glasba, Gašper Kvartič, prof., Gimnazija Škofja Loka/Osnovna šola Milana
Šuštaršiča, Ljubljana

 

Četrtek, 26.09.2019, Dan Ignacija Knobleharja (1819-1858)

Predavalnica B

10:00-10:55 Eksperimentalnica IJS, Mag. Tomaž Ogrin s sodelavci, Slovensko društvo ljubiteljev kemije in
Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana

11:00-11:55 Z veseljem biti kemik, Prof. dr. Iztok Turel, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani

12:00-12:55 Življenje v barvah-priprava in uporaba barvil, Mag. Nejc Petek, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

13:00-13:55 Eksperimentalnica IJS, Mag. Tomaž Ogrin s sodelavci, Slovensko društvo ljubiteljev kemije in Institut
»Jožef Stefan«, Ljubljana

Predavalnica 1

10:00-10:55 Luna in jaz: zakaj opazovati Luno? Aleksander Božič aka Sandi Bandi, Osnovna šola Frana Metelka, Škocjan

11:00-11:55 Pol stoletja od prvega pristanka človeške posadke na Luni, Dr. Dušan Petrač, ambasador Nase za naše Osnočje, Pasadena, Kalifornija, ZDA

12:00-13:55 Ali stroj lahko ustvarja? Andraž Ivšek in Bogdan Soban, Ljubljana. Hodnik v prvem nadstropju

11:00-11:30 Voden ogled po razstavi o delovanju misijonarja in raziskovalca dr. Ignacija Knobleharja v Afriki
Patricija Haler, prof. z učenci, Osnovna šola Frana Metelka Škocjan, Škocjan, in dr. Marko Frelih, kustos, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana

Predavalnica 2

09:00-09:55 Mikrobni črno-beli cvet Grenlandije, Prof. dr. Nina Gunde Cimerman, študij Mikrobiologije, Biotehniške fakultete, Univerza v Ljubljani

10:00-10:55 Podnebne spremembe: pomen predelave in rabe lesa za človeka in okolje, Prof. dr. Franc Pohleven, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani

11:00-11:55 Izzivi za uporabo lesa v 21. stoletju, Prof. dr. Andreja Kutnar in izr. prof. dr. David DeVallance, Univerza na primorskem

12:00-12:55 Forensic and DNA Evidence in U.S. Courts-»A Double Edge Sword« Frank J. LaBuda, New York State Judge, U.S.A., New York State Unified Court, ZDA *(Prevajanje bo zagotovljeno!)

13:00-13:55 Predstavitev Pekinškega združenja znanosti in tehnologije, Climate change and science popularization
Dr. Zhou Bing, Chief Scientists of Beijing Climate Center, China *(Prevajanje bo zagotovljeno!)

14:00-14:55 Zaključni dogodek festivala, Misel Alexandra von Humboldta (1769–1859) in današnji čas: 250 let kasneje. Prof. dr. Peter Raspor, dr.h.c.multi, upokojeni profesor Univerze v Ljubljani, ter predsednik Znanstvenega sveta Slovenske znanstvene fundacije, Ljubljana

Predavalnica 3

09:00-09:55 Grški miti v astronomiji, Tea Kranjc, prof. angleščine in latinščine, Osnovna šola Prežihov Voranc,
Ljubljana

10:00-10:55 Puer qui vixit: Harry Potter in latinščina, Julija Hoda, prof., Osnovna šola Prežihov Voranc, Ljubljana

11:00-12:55 Hiper, super! (Že veš, da staro grščino in latinščino uporabljaš vsak dan?) Doc. dr. Andreja Inkret s študenti Oddelka za klasično filologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Festivalski dogodki na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

09:00-09:55 Od svežega do predelanega sadja, Red. prof. dr. Tatjanja Košmerl, Oddelek za živilstvo (tehnološki
prostor/sadovnjak, odvisno od vremena)

10:00-10:55 Lov na zaklad, Doc. mag. Mateja Kregar Tršar (travnik med Oddelkom za agronomijo in
Oddelkom za živilstvo. V primeru slabega vremena dogodek odpade)

12:00-12:55 Od svežega do predelanega sadja, Red. prof. dr. Tatjana Košmerl, Oddelek za živilstvo (tehnološki
prostor/sadovnjak, odvisno od vremena). Dekanat, Jamnikarjeva 101 (Sejna soba dekanata)

11:00-11:55 Ali me moj pes razume? Red. prof. dr. Peter Dovč, Oddelek za zootehniko, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

09:00-09:55 Urbano vrtnarjenje-hrano si lahko pridelamo tudi na balkonu, Doc. dr. Ana Slatnar, izr. prof. dr. Nina Kacjan Maršić, Oddelek za agronomijo

10:00-10:55 Ali res eno jabolko na dan odžene zdravnika stran? Izr. prof. dr. Maja Mikulič Petkovšek, Oddelek za agronomijo

13:00-13:55 Urbano vrtnarjenje-hrano si lahko pridelamo tudi na balkonu, Doc. dr. Ana Slatnar, izr. prof. dr. Nina Kacjan Maršić, Oddelek za agronomijo

14:00-14:55 Ali res eno jabolko na dan odžene zdravnika stran? Izr. prof. dr. Maja Mikulič Petkovšek, Oddelek za agronomijo, Oddelek za lesarstvo, Rožna dolina, cesta VIII/34

11:00-11:55 Na svetu je več kot 60.000 lesnih vrst! Ali vas zanima iz katere je narejeno vaše pohištvo? Izr. prof. dr. Maks Merela, Luka Krže, dipl. inž., les., Jože Planinšič, mag. inž. les. Oddelek za lesarstvo

12:00-12:55 Poznaš igro »A je kaj trden most«? O gostoti in trdoti lesa, Davor Kržišnik, mladi raziskovalec, mag. inž. les., Denis Plavčak, mladi raziskovalce, mag. inž. les., Oddelek za lesarstvo

13:00-13:55 Od ideje do izdelka v petih minutah, Asist. dr. Bojan Gospodarič, doc. dr. Miran Merhar, Drago Vidic, dipl. inž. les, Oddelek za lesarstvo

14:00-14:55 Izboljšanje površin izdelkov s četrtim agregatnim stanjem, s plazmo, Doc. dr. Sebastian Dahle, asist. Jure Žigon, mag. inž. les., Oddelek za lesarstvo

Festivalski dogodki v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani

14:00-14:55 Dediščina Hermana Potočnika Noordunga, Dr. Edvard Kobal, Slovenska znanstvena fundacija, Ljubljana, z gosti. V sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico, Ljubljana

19:00-19:20 Slovesna razglasitev podpisa memoranduma o sodelovanju Slovenske znanstvene fundacije s Space Generation Advisory Councilom (Velika čitalnica NUK-a)

19:30-20:30 Prvi slovenski sateliti – priložnost z popularizacijo znanosti, okrogla miza. Moderator: mag. Matjaž Vidmar, The University of Edinburgh, Edinburgh, Škotska/Združeno kraljestvo Velike Britanije in severne Irske
V sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico, Ljubljana, in Društvom slovensko-škotskega prijateljstva, Ljubljana (Velika čitalnica NUK-a)

 

V povezavi spodaj se nahaja tudi prijavnica za obisk organiziranih skupin. Organizatorji prijave zbirajo do vključno srede, 18. septembra 2019 na e-naslov: edvard.kobal@gmail.com ali po faksu: 01 426 35 91.

Jubiljeni slovenski festival znanosti

admin